PicoWay laser tatoeage verwijdering (informatie)

By | 11 december 2014

picowayPicoWay is een nieuwe vorm van lasertherapie die recent is goedgekeurd voor het verwijderen van tatoeages en gepigmenteerde laesies door de Food and Drugs Administration (FDA) in de Verenigde Staten. De PicoWay is een picolaser die, net als de PicoSure, korte laserpulsen uitzendt van minder dan een miljoenste seconde. De energie van deze pulsen dringen de huid binnen en beschadigen de deeltjes die de tatoeage vormen.

PicoWay of Picosure

Wat de PicoWay onderscheidt van de PicoSure is het gebruik van twee verschillende golflengtes, 1064nm en 532nm. Hierdoor kunnen meerdere kleuren tegelijkertijd behandeld worden. De golflengte 1064nm is geschikt voor de kleuren zwart, bruin, paars, groen en blauw, de 532nm voor rood, roze, geel en oranje. De duur van de laserpulse van de PicoWay is korter dan die van andere picolasers en het piekvermogen ligt hoger. Door de kortere pulstijd  van de picoway (35-450 picosesonden voor de Picoway, tegenover 550-700 picoseconden voor de picosure) is de kans op verbranding kleiner en zou de techniek minder pijn doen. De warmtestraling (thermische energie) die vrijkomt bouwt zoveel kracht op in de tatoeage deeltjes dat deze worden vergruisd (mechanische energie). De schokgolf die hierbij vrijkomt vergruist ook omliggende deeltjes. De inktdeeltjes die overblijven kunnen worden afgevoerd door het lichaam. Mechanische vergruising zorgt dus voor minder warmte (dan thermische vergruising) en zou daardoor minder gevoelig moeten zijn en minder bijwerkingen kennen.  PicoWay werkt voor 70% middels mechanisch vergruiding en 30% thermisch.

PicoWay research

Er is één onderzoek uitgevoerd naar de werkzaamheid van PicoWay. Dit prospectief, multicenter onderzoek in de Verenigde Staten liet bij 86% van de deelnemers een verwijdering van de tatoeage zien van meer dan 50% na drie behandelingen. Er waren geen ernstige bijwerkingen en er werd weinig discomfort en pijn ervaren tijdens de studie. Er is helaas niks bekend over bijvoorbeeld de studieopzet en het aantal deelnemers. Ook lijkt het artikel niet peer-reviewed te zijn, en dus niet onderworpen aan de kritische blik van collegae.

 Punten om rekening mee te houden bij de keuze voor de PicoWay

– Het is een nieuwe techniek waardoor weinig bekend is over de (lange termijn) resultaten van de behandeling, mogelijke bijwerkingen en risico’s.

– Er is weinig bekend over het aantal benodigde behandelingen en de hiermee gepaard gaande kosten. De verwachting is dat, net als bij de PicoSure laser, de behandelingen duurder zijn maar er mogelijk minder behandelingen nodig zijn.

– De behandeling zou weinig pijn veroorzaken, maar verwacht niet dat deze pijnvrij is.

 

Conclusie over de PicoWay laser

De PicoWay is een picolaser die geschikt lijkt voor de behandeling van meerkleurige (maar óók zwarte inkt) tatoeages door de dubbele golflengtes. Er is nog weinig bekend over de behandeling waardoor er geen conclusies te trekken zijn over het benodigde aantal behandelingen, de uiteindelijke kosten en potentiële risico’s en bijwerkingen.

 

Syneron Picoway Laser